1 สมัคร ID  DGN-BANANA  เซิพแนว PVP โหดวัวตาย ควายล้ม