ดาวโหลต DGN-BANANA  เซิพแนว ระเบิดภูเขา เผากระท่อม สเตตัสแรงๆ